ROMÂNIA

JUDEŢUL  TIMIŞ  COMUNA  ŞTIUCA

PRIMĂRIA 

307400  Ştiuca,  nr.111, telefon 0256/ 335937, 335944, fax 0256/335711,

 E-mail : primaria.stiuca@cjtimis.ro,  site : www. e-primarii.ro

 

 

 

Nr.  370  din  26.08.2013

 

 

 

 

 

 

Către,

COMITETUL  JUDEŢEAN

 PENTRU 

SITUAŢII  DE  URGENŢĂ TIMIŞ

 

 

Alăturat  prezentei  vă  înaintăm  PLAN DE APĂRARE împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al COMUNEI  ŞTIUCA  pentru periaoda 2014-2017.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL

 PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

PRIMAR,

Vasile BEJERA