SOMAŢIE

Dosar  nr. 18/252/2019, 

emisă la  29.03.2019, 

privind  acţiunea  civilă  formulată de petentul   BUTA  DUMITRU,  având ca 

obiect uzucapiune  și  rectificare de CF, constatarea dobândirii  dreptului 

de proprietate  asupra  imobilului  situat în Comuna Ştiuca,

sat Zgribești, nr.118, înscris în C.F. nr. 403478   Ştiuca,  Nr. Top 174,

imobil compus din casă şi  teren în suprafaţă de  3.248 mp.