Proces Verbal de desemnare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020.