ROMÂNIA
JUDEŢUL  TIMIŞ          COMUNA   ŞTIUCA
PRIMĂRIA 
307400  Ştiuca,  nr.111, telefon 0256/ 335937, telfax 0256/335711,

 E-mail : primaria.stiuca@cjtimis.ro,  site : www. e-primarii.ro
                                                                                                                                              

Nr. 772/2  din 29 septembrie 2019

 

 

PROCES-VERBAL DE PREZENTARE

ȘI DEZBATERE PUBLICĂ

 

încheiat astăzi, 29 septembrie 2019,  cu ocazia întâlnirii în vederea prezentării și dezbaterii publice a proiectului pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal în localitatea Știuca, județul Timiș

 

         Întâlnirea a avut loc în data de 29 septembrie 2019, ora 14,00 la Căminul Cultural din localitatea Știuca.

         Dezbaterea a fost anunțată prin afișare la sediul primăriei, pe pagina de facebook a primăriei și pe pagina de web a comunei Știuca.

         La întâlnire au fost prezenți:

-         Bejera Vasile – primar

-         Stanciu Vasile-Gabriel – consilier achiziții

-         Trif Gina-Elena – inspector agricol

-         Hanțig Samuel – consilier local

-         Munteanu Iosif-Constantin – consilier local

-         Roșca Ovidiu-Francisc – consilier local

-         Locuitorii comunei Știuca, sat Știuca (60 persoane).

La ședința de informare și dezbatere publică a propunerilor de plan urbanistic zonal, participanții au fost informați despre proiectul Planului Urbanistic Zonal în localitatea Știuca, prin extindere PUG dar și prin realizarea unui PUZ în partea de est a localității, în prelungirea cartierului de la Ciorei,  prin creerea unui număr de 60 sau 120 locuri de casă pentru tinerii din comună. Domnul primar a propus să se creeze un număr de cca 120 de locuri de casă. Toți cetățenii prezenți au fost de acord cu propunerea dlui primar.

Domnul Cucicea Ioan: mai rămâne pășune pentru a pășuna bovinele din comună?

Domnul primar: da. După care, dl primar, a prezentat pe parcele pășunea comunală care rămâne pentru pășunatul bovinelor.

Prezentul proces-verbal va fi publicat pe pagina de internet a comunei și la avizierul Primăriei.

 

      PRIMAR,                                                                                                                              Întocmit,

VASILE BEJERA                                                                                                                       Gina-Elena Trif