PLANUL DE INVESTIȚII, LUCRĂRI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI PE ANUL 2019

Pentru dezvoltarea Comunei, Primăria Comunei Știuca intenționează să realizeze următoarele investiții:

1.     Finalizarea Școlii cu clasele I-VIII în localitatea Știuca;

2.     Reparații capitale la clădirea postului de poliție din localitatea Știuca;

3.     Începerea lucrărilor la canalizarea din satele Oloșag și Dragomirești;

4.     Construcția stației de tratare a apei în comuna Știuca și a 4 bazine de acumulare în satele: Știuca, Oloșag, Dragomirești, Zgribești;

5.     Achiziționarea unui buldoexcavator;

6.     Modernizare bază sportivă în Știuca;

7.     Construire teren minifotbal în localitatea Oloșag;

8.     Construire teren minifotbal în localitatea Zgribești;

9.     Refacerea acoperișului bisericii ortodoxe din lemn Dragomirești (monument istoric);

10.   Reparații și întreținere drumuri comunale;

11.   Reparații și întreținere drumuri de exploatare agricolă;

12.   Realizarea cadastrului general pentru aproximativ 3000 de parcele (Dragomirești, Oloșag, Știuca, Zgribești);

13.   Intabularea străzilor în intravilanul tuturor localităților aparținătoare comunei Știuca;

14.   Realizarea Planului de Urbanism General (PUG);

15.   Amenajarea spațiilor verzi și plantarea a 200 pomi ornamentali în localitatea Știuca;

16.   Programe culturale și organizarea rugilor din localitățile comunei;

17.   Susținerea cultelor din comună ;

18.   Susținerea de activități sportive;

19.   Achiziția și instalarea unor indicatoare intrare-ieșire localități (totemuri);

20.   Achiziționarea unui generator de până la 30KW pentru instituțiile din comună.