Primăria Știuca județul Timiș

Planul de investiții, lucrări și alte activități pe anul 2018

PLANUL DE INVESTIȚII, LUCRĂRI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI PE ANUL 2019

Pentru dezvoltarea Comunei, Primăria Comunei Știuca intenționează să realizeze următoarele investiții:

1.     Finalizarea Școlii cu clasele I-VIII în localitatea Știuca;

2.     Reparații capitale la clădirea postului de poliție din localitatea Știuca;

3.     Începerea lucrărilor la canalizarea din satele Oloșag și Dragomirești;

4.     Construcția stației de tratare a apei în comuna Știuca și a 4 bazine de acumulare în satele: Știuca, Oloșag, Dragomirești, Zgribești;

5.     Achiziționarea unui buldoexcavator;

6.     Modernizare bază sportivă în Știuca;

7.     Construire teren minifotbal în localitatea Oloșag;

8.     Construire teren minifotbal în localitatea Zgribești;

9.     Refacerea acoperișului bisericii ortodoxe din lemn Dragomirești (monument istoric);

10.   Reparații și întreținere drumuri comunale;

11.   Reparații și întreținere drumuri de exploatare agricolă;

12.   Realizarea cadastrului general pentru aproximativ 3000 de parcele (Dragomirești, Oloșag, Știuca, Zgribești);

13.   Intabularea străzilor în intravilanul tuturor localităților aparținătoare comunei Știuca;

14.   Realizarea Planului de Urbanism General (PUG);

15.   Amenajarea spațiilor verzi și plantarea a 200 pomi ornamentali în localitatea Știuca;

16.   Programe culturale și organizarea rugilor din localitățile comunei;

17.   Susținerea cultelor din comună ;

18.   Susținerea de activități sportive;

19.   Achiziția și instalarea unor indicatoare intrare-ieșire localități (totemuri);

20.   Achiziționarea unui generator de până la 30KW pentru instituțiile din comună.