INVITAŢIE

 

 

            Prin  Dispoziţia  nr. 50/2019, primarul comunei Ştiuca  a convocat  şedinţa  ordinară  a Consiliului   local  al comunei Ştiuca  pentru  ziua  de   luni,  29  iulie  2019,  ora 9 00,  în sala de şedinţe a consiliului local.

 

             Ordinea  de  zi  propusă este :

Ø   aprobarea raportului de  evaluare  şi  vânzarea  unui teren intravilan din localitatea  Știuca;

Ø   aprobarea  apartenenţei  la domeniul  public şi acordul  înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele drumuri sătești în favoarea  U.A.T.   COMUNA   ȘTIUCA

Ø   aprobarea  apartenenţei la domeniul privat şi acordul  înscrierii în cartea  funciară  a dreptului de proprietate pentru unele drumuri de exploatare  în favoarea  U.A.T.   COMUNA   ȘTIUCA

 

Prezenţa   domnilor consilieri este obligatorie.