INVITAŢIE

 

 

            Prin  Dispoziţia  nr. 74/2019, primarul comunei Ştiuca  a convocat  şedinţa  ordinară  a Consiliului   local  al comunei Ştiuca  pentru  ziua  de   luni,  28  octombrie  2019,  ora 9 00 ,  în sala de şedinţe a consiliului local.

Ordinea  de  zi  propusă  este :

  • aprobarea  impozitelor şi  taxelor  locale pe  anul 2020;
  • reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Știuca și  aprobarea Statului de funcţii  şi  Organigramei;
  • aprobarea operaţiunii de alipire a trei imobile-terenuri din extravilanul  comunei  ȘTIUCA;
  • aprobarea operaţiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF nr.400715  - teren din extravilanul comunei   ȘTIUCA;
  • aprobarea operaţiunii de dezlipire a imobilului înscris în CF nr.400765     - teren din extravilanul comunei   ȘTIUCA;
  • aprobarea  unor  modificări  în prevederile  HCL nr.37 din 30  august  2019  privind aprobarea unor ajutoare financiare pentru unităţile de cult din comuna Ştiuca.

Prezenţa   domnilor consilieri este obligatorie.