INVITAŢIE

           Prin  Dispoziţia  nr. 85/2019, primarul comunei Ştiuca  a convocat  şedinţa  ordinară  a Consiliului  local  al comunei Ştiuca  pentru  ziua  de   joi,  21  noiembrie  2019,  ora 9 00 ,  în sala de şedinţe a consiliului local.

Ordinea  de  zi  propusă  este :

  • aprobarea  rectificării  bugetului  local  pe  anul 2019;
  • aprobarea  însușirii documentație  cadastrale  de prima înscriere in evidentele de  cadastru și carte funciară a unor  imobile proprietate privată situate în localitatea Oloșag, comuna Știuca, județul Timiș;
  • aprobarea proiectului  de organizare a reţelei unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar de stat din comuna Ştiuca pentru  anul şcolar 2020-2021;
  • prezentarea  Raportului  de activitate  al  Școlii Gimnaziale Știuca pentru  anul şcolar 2018-2019;

Prezenţa   domnilor consilieri este obligatorie.