INVITAŢIE

 

        Prin  Dispoziţia  nr. 24/2019, primarul comunei Ştiuca  a convocat  şedinţa  ordinară  a Consiliului   local  al comunei Ştiuca  pentru  ziua  de   marți,  19 martie   2019,  ora 9 00 ,  în sala de şedinţe a consiliului local.

 

             Ordinea  de  zi  propusă este :

             Ø   aprobarea   organizării   reţelei unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar de stat  din comuna Ştiuca pentru  anul şcolar 2019-2020;

             Ø   atestarea apartenenţei la domeniul privat şi acordul  înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru două drumuri de exploatare  în favoarea  U.A.T.   COMUNA   ȘTIUCA;

               Ø   aprobarea   vânzării unui  teren intravilan  din localitatea  Ştiuca;

               Ø   aprobarea raportului de  evaluare  şi  vânzarea  unui teren intravilan din localitatea  Știuca;

              Ø   informare  privind  stadiu  de  realizare a  Planului  urbanistic general al comunei Știuca  înainte de  publicare acestuia  spre dezbatere publică.

Prezenţa   domnilor consilieri este obligatorie.