Primăria comunei Știuca cu sediul în Știuca nr.111, jud.Timiș, anunță publicul interesat despre organizarea
DEZBATERII PUBLICE privind:
Realizare Plan Urbanistic General (PUG) al comunei Știuca,
Dezbaterea publică va avea loc Duminică în data de 6 octombrie 2019 ora 14:00, la căminul cultural din satul Oloșag, și ora 16:00 la căminul cultural din satul Dragomirești.
Informațiile, observațiile, sugestiile și propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură, și cu datele de identificare la sediul primăriei comunei Știuca. Persoane de contact : Trif Gina și Stanciu Gabriel, între orele 12:00, 14:00, în perioada 29 septembrie - 9 octombrie 2019.