ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA STIUCA, din județul TIMIȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând cu data de 09.12.2020 până în data de 06.02.2021, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 - 14:00, la sediul Primăriei comunei Stiuca, loc. Stiuca, nr. 111, jud. Timiș, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.